malayalam blogwriters

http//www.facebook.com/groups/malayalam blog.writers

2018, ജൂൺ 23, ശനിയാഴ്‌ച

മഴ
രാവിലെമുതലേ ചുറ്റിതിരിയുന്നു -
ണ്ടൊരു മഴ
സ്കൂളിനരികിലായി.
വീട്ടീന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ
കൂടെ കൂടിയതാണ്
മുരണ്ടു മുരണ്ട് ചാടി -
പിടിക്കുമെന്ന ഒരുഭയത്തിന്റെ
പന്ത്മനസ്സിലുരുട്ടിയിടുന്നുണ്ട്
വേഗത്തിൽ നടന്നും
ചിലപ്പോഴൊന്നോടിയും
സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോൾ
പുറത്ത് നിന്നു.
ഇടയ്ക്കിടെ എത്തിനോക്കുന്നു
ണ്ടകത്തേക്ക്
കണക്ക് മാഷിന്റെ സ്‌കെയിലളവിൽ
ചുവന്ന കൈവെള്ളയിൽ
ഊതിതരുന്നുണ്ട്.
ഇടവേളയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ
തെങ്ങിൻ ചോട്ടിൽ കൂട്ടുവന്നിരുന്നു
മണിയടിച്ച് അകത്ത് കയറി തിരിഞ്ഞു
നോക്കുമ്പോൾ
പിന്നെകാണാനില്ല
ഉച്ചയ്ക്ക് റോഡുവരേ ചെന്നു നോക്കി -
യതാണ്
വന്നിരുന്നെങ്കിലെന്ന് കൊതിയോടെ
കാത്തിരുന്നതാണ്
ഉച്ചയ്ക്ക് ഹാജർപോലും പറഞ്ഞത്
പുറത്ത് കണ്ണുംനട്ടാണ്
പഠിച്ചപാഠങ്ങളൊക്കെയും പാടവും
പറമ്പും
നീണ്ടമണിയടി നിരാശയാണ്തന്നത്
ആകാശത്തെ കൊഴിഞ്ഞ പൂവുകളാണ് -
മഴകളെന്നോർത്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ
അതാ, കണ്ടത്തിലെ കുണ്ടുകുളത്തിൽ
ചെളി തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നു -
മഴ.

2018, ജൂൺ 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കൊഴിഞ്ഞു പോയ ഇല
മുറിയുടെ മൂലയിൽ
മുഖമില്ലാതൊരുവൾ
കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
പക്ഷിയിരിക്കുമ്പോ
ഴുള്ള
തുഞ്ചത്തെ ചില്ല
പോലെ
വിറയ്ക്കുന്നു.
അന്തിവെയിലിന്റെ
ഒരു ചീള്ള്
അകത്ത് വീണു കിട
ക്കുന്നു
കരിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾ
സ്വേദബാഷ്പമായി
മണം പരത്തുന്നു.
പനിക്കണ്ണാൽ
മിഴിച്ചു നോക്കാൻ
കഴിയാതെ
കുഴഞ്ഞ് കൊഴിഞ്ഞു
വീഴുന്നൊരു ഇല
തൊടിയിൽ.

2018, ജൂൺ 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്രണയഭംഗി
മധുരമായൊരു വൈവശ്യം
എന്നിൽ വന്നു പടരുന്നു.
മങ്ങിയവെയിലിന് വെളിച്ചം
വെച്ചതുപോലെ
ലജ്ജയുടെ ഒരു തെഴുപ്പ്
മുളയിട്ടു വരുന്നു.
ഭൂമിയിലേക്കടർന്നു വീണ
സ്വർഗത്തിന്റെ തുണ്ടാണ്
പ്രണയം.
ഉള്ളിലൊരു സൂര്യകാന്തി
പൂക്കുന്നു
മോഹ സാന്ദ്രമായ ആനന്ദ
ത്തിന്റെ
ഒരു ചിത്രശലഭം നൃത്തം വെയ്
ക്കുന്നു.
പ്രണയം അങ്ങനെയാണ്
കടലിലും, കരയിലും നിലാവെ
ന്നപോലെ.
അടിയിൽ നിന്ന് അണിയം
വരേയും
ഏതു കാറ്റിലും, കോളിലും
ആടിയുലയുമ്പോഴും
പ്രണയത്തിന്റെ ഉപ്പു പരലുകൾ
ആകെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു .
നിലാവിന്റെ ഇരട്ടി ഭംഗിയാർന്നതാണ്
പ്രണയം

2018, ജൂൺ 20, ബുധനാഴ്‌ച

ശാരികയോട്എങ്ങുപോയെങ്ങുപോയ്
ശാരികപൈതലേ
എന്നാണു നിൻ,പാട്ടു തോർന്നു
പോയി
നോവൂറുമുള്ളത്തിൽ
നാവിന്റെ തുമ്പത്തിൽ
പാട്ടിന്റെ തുണ്ടം തുടിച്ചു നിൽപ്പൂ
ജന്മാന്തരങ്ങളായ് ഒന്നായിരു
ന്നോർനാം
ഒറ്റതിരിഞ്ഞിനു പോയതെന്തെ
ആഴിപോലഗാധമാം സ്നേഹങ്ങ
ളൂഴിയിൽ
കാത്തു വെയ്ക്കേണ്ടവരല്ലെനമ്മൾ
സാന്ത്വനമെന്തെന്നറിയാതെ
ഞാനിന്ന്
സായന്തനത്തിലണഞ്ഞിടുന്നു
സ്വപ്നങ്ങൾ പൂത്തൊരാ
നീപാടി നിന്നൊരാ
തരുശാഖി ശിശിരം കവർന്നിടുന്നു
കവർപ്പുകൾമാത്രമേ ബാക്കിയു
ള്ളൂയിന്
മധുരങ്ങളെന്നോ മൃതിയടഞ്ഞു
എങ്ങുപോയെങ്ങു പോയ്
ശാരികപൈതലേ
എങ്ങുപോയെന്നിലെ പൂക്കാലമേ
ഇനിയെന്നു ജീവിതപച്ച തുടിച്ചിട്ടും
പുലരികൾ ഭൂപാളം പാടിനിൽക്കും

2018, ജൂൺ 19, ചൊവ്വാഴ്ച

ജീവനം
കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ?
ആടലോടകം, ആര്യവേപ്പ്,
ആവണക്ക്, എരുക്ക് .
കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ?
കുറുന്തോട്ടി, മുത്തങ്ങ ,
നന്നാറി, കണ്ണാന്തളി,
ഉമ്മം, കറുക,ചതുകുപ്പ,
ചെറൂള.
മർമ്മ വൈദ്യൻ തൊടുന്ന
തെല്ലാം മർമ്മമെന്നപ്പോലെ
മുത്തച്ഛനൊപ്പം തൊടിയിലേ
ക്കിറങ്ങിയാൽ
ചവിട്ടുന്നതും തൊടുന്നതു
മെല്ലാം
ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ.
ചരകനും, സുശ്രുതനും, വാഗ്-
ഭടനും
മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന്
ഔഷധ സസ്യങ്ങളും
സമകാലീനരാണെന്നു തോന്നും
മുത്തച്ഛനെ കേൾക്കുമ്പോൾ.
തൊടികളെല്ലാം തുണ്ടുതുണ്ടായി
ഔഷധസസ്യങ്ങളെല്ലാം
നട്ടാമുളക്കാത്ത നുണകളായി.
കാടുകളായി കരുതിയവയൊകെ
കരുതലുകളായിരുന്നു
പഴയവയൊക്കെ പാതാളത്തിലേക്ക്
താഴ്ത്തി
പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പടവുകൾ
പടുക്കുമ്പോൾ
കരുതിയിരുന്നില്ല നാടുനീങ്ങിയവ
നന്മയെന്ന്,
തിരഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടിപ്പോൾ
തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ജീവനത്തെ

2018, ജൂൺ 18, തിങ്കളാഴ്‌ച

മൂന്ന് കവിതകൾമനുഷ്യൻ


അടിവേരില്ലാത്ത
എപ്പോഴും ഊർന്നു
വീണേക്കാവുന്ന
ഊന്നുവേരുള്ള മരം

ജീവിതം

ചിലർക്ക് രുചിച്ച്
ചിലർക്ക് രുചിയറ്റ്
ചിലർക്ക് കയ്ച്ച്
ചിലർക്ക് ഇനിച്ച്

താന്തോന്നി

എതിർദിശയിലേക്ക്
പടരുന്ന വേര്.

2018, ജൂൺ 17, ഞായറാഴ്‌ച

മൃത്യു
വിശപ്പിന്റെ അപ്പംഅവൻ ഭക്ഷിച്ചു
വിയർപ്പിൻ ജലം പാനം ചെയ്തു
ശരീരം അവനോടു പറഞ്ഞു:
ആത്മാവിന്റെ കരുത്ത് പോര
അപ്പത്തിന്റെ ബലത്തിലേ ജീവിതം
നിലനിൽക്കു
അപ്പം കരുത്താകുന്നു
ആത്മാവിന്റെ ബലമാകുന്നു.
ശരീരത്തെ അവൻ അവഗണിച്ചു
ആത്മാവിനെ ആഹരിച്ചു
വിശപ്പ് കാർന്നു കഴിയാറായ
ശരീരം
പിന്നെയും പറഞ്ഞു:
നോക്കൂ അവരൊക്കെ അവരുടെ
നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്നു
വനങ്ങളെ തിന്നുന്നു ,പുഴകളെ
കുടിക്കുന്നു ,ലഹരിയുടെ നീല
ജ്വാലകളിലാറാടുന്നു
പിന്നെ താമസിച്ചില്ല, അവൻ
ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച്
ആത്മാവിന്റെ ചിറകിലേറി
അനന്തതയിലേക്ക് ആണ്ടു പോയി.