malayalam blogwriters

http//www.facebook.com/groups/malayalam blog.writers

2016, ഫെബ്രുവരി 10, ബുധനാഴ്‌ച

തുരുമ്പ്തുരുമ്പ്പിടിച്ചഇരുമ്പ്
പെട്ടി,അറവാതിൽ,
മാറാലയിൽ,മണ്ണടരുകളിൽ
മൂടിപ്പോയ
മറഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങൾ.
തുരുമ്പ്ഒരുചിഹ്നമാണ്
ഗതകാല ഓർമ്മകളുടെ
സൂചക മുദ്രയാണ്
രഹസ്യങ്ങളുടെ, പുരാവൃത്ത
ങ്ങളുടെ.
ഓരോ തുരുമ്പ് തരികളിലും
തരിമ്പുമില്ല കാര്യങ്ങളെന്ന്
കരുതുവാൻ കഴിയില്ല
ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിക്കും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ