malayalam blogwriters

http//www.facebook.com/groups/malayalam blog.writers

2016, മാർച്ച് 30, ബുധനാഴ്‌ച

വിവാഹംപെണ്ണു തേടി മടുത്തു
ജാതി, മതം നോക്കിയില്ല
നാടും വീടും നോക്കിയില്ല
നാടായ നാടൊക്കെയലഞ്ഞു
"വെള്ളം വെള്ളം സർവ്വത്ര
തുള്ളി കുടിക്കാനില്ലത്രേ"- യെ
ന്ന,യനുഭവം
പഠിപ്പും പത്രാസുമായപ്പോൾ
പെണ്ണിന് മണ്ണിൽ പണിയുന്നവ
നെവേണ്ട
കൊമ്പത്താണ് കണ്ണ്
വേര് മണ്ണിലെന്നോർക്കുന്നേയില്ല
പെണ്ണ് മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്നേയില്ല
ഇനി മണ്ണാണെന്റെ പെണ്ണ്
എന്റെ ദു:ഖവും സന്തോഷവും
എന്റെ മോഹവും സ്നേഹവും
എല്ലാം അവൾക്കുള്ളത്
ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് സ്നേഹി
ച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ
ഇത്രയും മണ്ണിനെ .

1 അഭിപ്രായം: